Disclaimer

De Merel b.v. Textielverzorgende bedrijven hodn JaGooTex (Kamer van Koophandel: 08030504), hierna te noemen JaGooTex, verleent u hierbij toegang tot www.jagootex.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

JaGooTex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op www.jagootex.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Merel b.v. Textielverzorgende bedrijven hodn JaGooTex.

 

Beperkte aansprakelijkheid

JaGooTex spant zich in om de inhoud van www.jagootex.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.jagootex.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JaGooTex.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.jagootex.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op www.jagootex.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan JaGooTex nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JaGooTex.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JaGooTex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 Verkoop  Verhuur  Reiniging  Beheer  Reparatie

De Merel b.v. Textielverzorgende bedrijven ©

Ga hier naar de websites van onze andere bedrijven:

Tweelingenlaan 32a

Koninginnelaan 105

Postbus 886

Tel. 055-3781480

7324 AM Apeldoorn

7315 BP Apeldoorn

7301 BC Apeldoorn

info@jagootex.nl

Disclaimer

055-3781480